Είμαστε ενθουσιασμένοι να σας ανακοινώσουμε ότι η LEMON JELLY κέρδισε το βραβείο στην κατηγορία “Best Carbon Footprint Initiative” των Drapers Sustainable Fashion Awards 2020 με το project Wasteless Act & Closing the Loop.

Τα βραβεία Drapers Sustainable Fashion Awards αναγνωρίζουν τα βήματα που γίνονται για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της βιομηχανίας και τη δημιουργία πιο δίκαιων συνθηκών εργασίας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.